top of page
22 P.png
22 P.png

העצמת מנהלים

פתוח עסקי מתאים לעסק צעיר או וותיק יותר.
עבור הפעולה של פתוח עסקי ניתן לגייס כספים מהבנקים

Data Processing

העצמת מנהלים

גיוס כספים מהבנקים דורש ברוב המקרים תכנית עסקית מותאמת.
במקרים אחרים, גם פגישה אישית בבנק עצמו עבור תיאור התהליך והנתונים כפי שמופיעים
בתכנית העסקית.


 

קצת נתונים בנושא:

23.JPG

מתחילים לעבוד כעת

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Image by Andrew Neel

התחל

שיפור תוצאות של מערכי מכירות קיימים

קבל יותר ממערך המכירות שלך

Image by Markus Spiske

התחל

הגדלת מאגרי לקוחות

הגדלת מאגרי הלקוחות תאפשר לעסק רווחים גדולים יותר, יותר מכירות וכן פחות סיכון בניהול העסק

Money

התחל

גיוס כספים עבור פתוח עסקי

גיוס כספים מהבנקים עבור פתוח עסקי

Best Price

התחל

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

התחל

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Image by Felix Mittermeier

Bags

ניתוח מתחרים

השוואה אל מול וניתוח מתחרים

Image by Charanjeet Dhiman

התחל

גיוס והכשרה של צוותי טלמיטינג

צוותי טלמיטינג מנצחים עבור ארגונך, גיוס והכשרה

Image by Arlington Research

התחל

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

התחל

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Market Analysis

Bags

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Campaign Creators

התחל

גיוס והכשרה של מנהל שיווק

גיוס והכשרה של מנהל שיווק בהתאמה לצרכי הארגון

Image by Ibrahim Rifath

התחל

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

התחל

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Image by Mohsen Taheri

התחל

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by sobhan joodi

התחל

גיוס והכשרה של אנשי מכירות

התחל בגיוס והכשרה של אנשי מכירות המותאמים לצרכי הארגון שלך

bottom of page