top of page

2DOCTORS

בעידן של חוסר וודאות עסקי, אנו ננגיש לבעלי עסקים מידע קריטי עליו יוכלו בעלי עסקים ומנהלים לתכנן, לבצע ולמדוד גדילה עסקית.

•מיזם  '2 דוקטורים' נולד על מנת להעצים עסקים דרך מחקר אמפירי ויישום פרגמטי.
התאגדות של 2 דוקטורים בתחומים הנוגעים לעולמות העסקיים המשלבים בצורה יוצאת דופן יכולות שונות עם דגש על יישום פרגמטי של מחקר אמפירי ספציפי ומותאם לעסק על מנת לממש שינוי חיובי בעסקים.

•אנו מביאים חשיבה אמפירית, מדעית, מוכחת ומגובה ורצון להיות הטובים ביותר בעבודתנו עבור לקוחותינו ולהעניק פתרונות פרגמטיים דרך ייעוץ ומחקר בתעשיות שונות, ללא הגבלה על תעשיה או תחום.

אנו מאמינים כי עסקים חייבים לנחש פחות ולדעת יותר, כל זאת עבור מימוש הפוטנציאל העסקי הגלום בהם לאורך זמן.

•באופן גורף עסקים מתקשים בחלקים די זהים:
1. הגעה ושימור של נקודת איזון פיננסית בעסק לאורך זמן
2. שבירת תקרת הזכוכית ומימוש הפוטנציאל העסקי

אנו מציעים מתודולוגיה סדורה, מחקר מבוסס, פרשנות הד הוק ופרגמטיות.
לקוחותינו חוו גידול ממוצע של 25% ומעלה.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

M: 0544205789

bottom of page