top of page
22 P.png
22 P.png

ניתוח נתוני העסק

עולם ניתוח נתוני העסק מתפתח ומאפשר ביצועים עסקיים שלא התאפשרו עד כה.

Data Processing

ניתוח נתוני העסק

אנליטיקה עסקית (BA) היא קבוצה של דיסציפלינות וטכנולוגיות לפתרון בעיות עסקיות באמצעות ניתוח נתונים, מודלים סטטיסטיים ושיטות כמותיות ואיכותניות.התהליך מצריך ניהול מתודי של נתוני הארגון, עם דגש על ניתוח כדי להניע את קבלת ההחלטות.

 

בעולם של מידע מצטבר, כלים נוחים לאיסוף המידע והשגתו - קבלת החלטות עסקיות שלא מבוססות מידע מסכנות את המשכיות העסק.
 

קצת נתונים בנושא:

בערך 3 מכל 4 מובילי שיווק שנסקרו (76 אחוז) מבססים החלטות על ניתוח נתונים.
בסקר, 32 אחוז מהמשווקים זיהו ניתוח שיווק ותובנות תחרותיות כגורמים החשובים ביותר בתמיכה באסטרטגיות השיווק שלהם במהלך 18 החודשים האחרונים.
ניתוח שיווק הוא ההשקעה הגבוהה ביותר עבור משווקים, וגרף 16 אחוז מהתקציבים השנתיים שלהם.
(Marketing Evolution 2022 )
 

מתחילים לעבוד כעת

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Image by Mohsen Taheri

התחל

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

bottom of page