top of page
22 P.png
22 P.png

הקמת מערך מכירות

לחברות וארגונים אשר מקימים מערך מכירות.
גיוס אנשי מכירות, הכשרה, ליווי וכיול המערך עבור תוצאות מיטביות.

Business Meeting

הקמת מערך מכירות

כאשר מקימים מערך מכירות יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

לקוחות – איך נפלח לקוחות לפי גודל, פוטנציאל, צרכים, קיבולת, מיקום וכו'? מהם הפילוחים
בעדיפות הגבוהה ביותר עבור הארגון - בתהליכי מכירות לעיתים נוצרות תת קבוצות בעלי צרכים מיוחדים.
טכנולוגיה- איזו טכנולוגיה תתמוך בפעילות שלי בצורה הטובה ביותר
קיבולת - מהו עומס העבודה הנדרש כדי למכור ולשרת לקוחות?
יכולת - לאילו מיומנויות האנשים שלנו צריכים כדי לקיים את השיחות הנכונות עם רמות שונות
של לקוחות על מנת למכור

מחוללי אמון - אילו מחוללי אמון נדרשים על מנת שאנשי המכירות יוכלו לצלוח את תהליך
יצירת האמון אל מול הלקוחות

כיול ובקרה - אילו תהליכים קבעתי על מנת להצליח לכייל ולשפר את המכירות בארגון?
יעדים- מהם היעדים העסקיים של הארגון, כיצד אני מוודא שתהא היתכנות חיובית לקיים
אותם, כיצד אני מודד תהליכים המובילים לעמידה ביעדים (KPI )


 


 

מתחילים לעבוד כעת

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Image by Mohsen Taheri

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

bottom of page