top of page

תוכנית עסקית

תוכנית עסקית - תועלות:
תחבר את הארגון לאסטרטגיה לטווח ארוך יותר ( Nazar, 2013 )
תכפיל את יחס ההצלחה של הארגון ( SBT, 2017 )
התכנות של 30% יותר לגידול המכירות ( Henricks, 2008 )
סיכוי להכפיל את העסק ( Henricks, 2008 )

Business Meeting

הערכת שווי חברה לפני מכירה ואו הכנסת שותף

תוכנית עסקית

תכנית עסקית כללית:
מסמך מדויק המכיל את יכולות העסק ומאפשר 'תנועה' קדימה, הגדרת יעדים עסקיים, פיננסים, פתוח מוצרים או שירותים בהתאמה ליכולות הארגון.
המסמך יאפשר לארגון: בהירות עסקית, מיצוי יכולות, מיקוד וניהול סיכונים חיובי.
הארגון יוכל לנוע אל מול יעדיו העסקיים אם כמה שפחות בזבוז משאבים וחוסר וודאות.

 

תכנית עסקית ליזם:
בתחילת הדרך היזמית, התכנית העסקית תאפשר פעילות ברורה ומשמעותית מופחתת ברמת הסיכון.
תכנון נכון, כזה 'שעושה שכל' ליזם, הכולל אבני דרך פיננסים, תכנית ביצוע, ניהול אפשרויות שונות אשר ניתן לחזות אותם, יאפשר כניסה מהירה יותר לשוק היעד, השגת יעדים בצורה "חסכונית" יותר, ניהול יעיל יותר וקיום פעילות אסטרטגית לאורך זמן.

תכנית עסקית לתכנון מוצר / שירות לעסק קיים:
מדי פעם עסקים מעוניינים להציג לקהל הלקוחות הקיים ואו חדש מוצר / שירות אשר לא היה קיים עד
כה בהצעתם העסקית.
עבור כך יש לתכנן ולהבין לעומק את הנושא כאמור.
במקרה כזה ישנם עלים מחקרים טובים ויעילים כולל מחקרי Conjoint 

תכנית עסקית לבנק:
בד"כ הבנק מבקש תכנית עסקית בשני מצבים:
1. גיוס כסף לצורך הלוואה עסקית
2. הגדלת אשראי עסקי

 

תכנית עסקית לחברת טכנולוגית :
לחברות העוסקות בטכנולוגיות התכנית העסקית חייבת לכלול סקירה רחבה של המתחרים, טכנולוגיות חדשות וכן הצלבה אל מול קהל הלקוחות.
ההצלבה אל מול קהל הלקוחות, קיים או חדש לחברה, מאפשר ניהול סיכונים אל מול ה  Chasam, הקיים בנושא של טכנולוגיות.

 

תכנית עסקית היי-טק:
חברת הייטק תוכל להיעזר בתכנית עסקית במצבים הבאים
1. גיוס משקיעים – בכל שלב, שלב רעיוני, שלב גיבוש טכנולוגי, שלב יישומי ועוד
2. פריצה אל מול שוק חדש
3. שלב בגרות, מעבר מחברה צעירה לחברה מבוססת

תכנית עסקית למשקיע:
משקיעים מחפשים נקודות מאוד ספציפיות בתכנית עסקית מאחר והם עומדים לעשות השקעה כלכלית.
עבור כך התכנית העסקית חייבת להיות מבוססת מקורות מובחרים ולעיתים אף מחקר ייעודי הנעשה לטובת ההשקעה על החברה הנדונה.
עיקרי הנקודות אותם יקראו בשקיקה המשקיעים:
1 תכנית כלכלית ברורה
2 תכנית אופרטיבית ברורה הכוללת ניהול תרחישים
3 יתרון תחרותי, עדיף שיהיה מתמשך וכן שילובו בתכנית האופרטיבית

בנוסף לאמור, ניתן לקבל את השירותים הבאים:
- ליווי אל מול הבנק, משקיע
- ליווי ביישום התכנית
- כיול ובקרה – מעקב אחר אפקט יישום התכנית אל מול, לקוחות, עובדים, יעדים פיננסים ועוד.

מתחילים לעבוד על התכנית העסקית שלך כעת

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Image by Mohsen Taheri

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

bottom of page