top of page
22 P.png
22 P.png

יצירת הצעת ערך מנצחת

הצעת הערך של הארגון תאפשר ללקוחות המוגדרים להתחבר לארגון ולהפוך ללקוחות משלמים

Still Life

יצירת הצעת ערך מנצחת

הצעת הערך של חברה מאפשרת ללקוח להבין מדוע המוצר ואו השירות שלכם מתאימים לו.
הצעת הערך תועבר ללקוחות בכל תקשורת החברה, כל פעם ותמיד
 

עובדות מהשטח בנושא יצירת הצעת ערך ארגונית:

ברוב המקרים הצעת הערך הארגונית מבוססת על אסטרטגיית 'גם אני' - ME TO STARTEGY - אסטרטגיה זו נכשלת לרוב

הצעות ערך המבוססת על ערכים סופרלטיבים לא מניעות צרכנים להמרה
(לדוגמה: הכי טובים, שירות הכי טוב, האמינים ביותר וכולי)

מחקרי A B , בנושא יאפשרו ביסוס עובדתי ומהימן לגבי הצעת הערך של החברה

ניתן לשנות, לשפר את הצעת הערך של הארגון בכל עת

 

מתחילים לעבוד כעת

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Image by Mohsen Taheri

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

bottom of page