top of page
22 P.png
22 P.png

הגדלת מאגר הלקוחות

הפעולה הנ"ל חשובה לכל ארגון.
הפעולה של הגדלת מאגר הלקוחות לא תמיד ברורה וקלה להשגה

Business Meeting

הגדלת מאגר הלקוחות

תהליך של הגדלת מאגר הלקוחות יכול להיות מורכב ממספר פעולות ומאוד תלוי בפעילות העסק.
על מנת לקבוע את הדרך הפחות מסוכנת לעסק וכדאיות הנושא יש להבין לעומק את מצב העסק, ענף הפעילות וכולי.


 

במשך שנות פעילותי ראיתי הבטחות פרסומיות אשר גורסות להגדלת מאגרי הלקוחות בקלות רבה.
אני מציע לבחון הצעות כאלה לעומק, אין פעולה מורכבת יותר מאשר הגדלת מאגר הלקוחות.

על מנת להצליח במשימה נצטרך לבחון משתנים שונים בארגון, כגון:

 'אמירת הלקוחות' הקיימים (אם יש)
תנאי השוק
עוצמת המתחרים
יכולות הארגון

מתחילים לעבוד כעת

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Image by Mohsen Taheri

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

bottom of page