top of page

דוגמה לתכנית עסקית

איך לכתוב תכנית עסקית 

תמצא פה ספר תכנית עסקית להורדה בחינם

מקרא

עמוד 2

תועלות כתיבת תכנית עסקית

עמוד 2

מושגים

עמוד 3

סוגי תוכניות עסקיות

עמוד 4

מבנה תכנית עסקית ותהליך כתיבתו

עמוד 7

מה המרכיב המנצח של תכנית עסקית למשקיעים?

עמוד 10

האם תכנית עסקית נוגעת בדרך הנכונה להנעת אנשי מכירות?

עמוד 13

מודדים הצלחה בתכנית העסקית שלך

עמוד 22

כיצד לבנות אסטרטגיה ייחודית ולהציגה בתכנית העסקית?

עמוד 27

הצגת התכנית הפיננסית

הורד כעת את המדריך המקיף והמקצועי ביותר לכתיבת תכנית עסקית   מנצחת / כיצד לכתוב תכנית עסקית / דוגמא לתכנית עסקית
מאת ד"ר יוסף כהן

Click here to download

bottom of page