top of page
22 P.png
22 P.png

גיוס משקיע לחברת הזנק

מצוין, יש לכם רעיון לסטארט אפ (חברת הזנק)
יש ללמוד את המושגים הקיימים בתחום הגיוסים ומקובלים לשימוש בעולם הגיוסים - רצ"ב

Crunchbase Blog - Crunchbase

Business Meeting

גיוס משקיע לחברת הזנק

21.JPG

התהליך יכלול בד"כ את השלבים הבאים:
 

הערכת שווי חברה, פוטנציאל שוק, יכולת חדירה לשוק היעד וכיו"ב
הגדרת תהליך איתור משקיע/שותף הכולל חשיפה אל מול קהל פוטנציאלי
ניבוי והכנה לשאלות משקיעים, בד"כ חובה לכתיבת תכנית עסקית
שליחת מצגות ממוקדות וקצרות למשקיע - בד"כ One Pager
סינון ראשוני של המשקיע לפי קריטריונים שנבחרו 
הצגת המשקיע/שותף לבעלי הארגון - INTIAL MEETING
ניהול משא ומתן בין הצדדים
GONOGO - מול משקיע
במקרה של GO - חתימת הסכם הבנות לפני חוזה משפטי
ליווי התהליך למעבר חלק

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Image by Andrew Neel

התחל

שיפור תוצאות של מערכי מכירות קיימים

קבל יותר ממערך המכירות שלך

Image by Markus Spiske

התחל

הגדלת מאגרי לקוחות

הגדלת מאגרי הלקוחות תאפשר לעסק רווחים גדולים יותר, יותר מכירות וכן פחות סיכון בניהול העסק

Money

התחל

גיוס כספים עבור פתוח עסקי

גיוס כספים מהבנקים עבור פתוח עסקי

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Image by Mohsen Taheri

התחל

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

bottom of page