top of page
22 P.png

גיוס משקיע או שותף

גיוס משקיע או שותף לארגונך יכול להיות הצלחה מסחררת או קושי
על מנת לצלוח את המשימה יש להגות תכנית אשר תעזור לשרטט במדויק את הצורך, התפקיד (במקרה של שותף), יעדים עסקיים ופיננסים ועוד.
לאחר מכן, יש להתאזר בסבלנות ולהתחיל בשיחות מול המעוניינים בדבר, בהצלחה

Business Meeting

גיוס משקיע או שותף

התהליך יכלול בד"כ את השלבים הבאים:
 

הגדרת תהליך איתור משקיע/שותף הכולל חשיפה אל מול קהל פוטנציאלי
ניבוי והכנה לשאלות משקיעים/ שותף, בד"כ חובה לכתיבת תכנית עסקית
שליחת מצגות ממוקדות וקצרות למשקיע/ שותף - בד"כ One Pager
סינון ראשוני של המשקיע/שותף לפי קריטריונים שנבחרו 
הצגת המשקיע/שותף לבעלי הארגון - INTIAL MEETING
ניהול משא ומתן בין הצדדים
GONOGO - מול משקיע/שותף
במקרה של GO - חתימת הסכם הבנות לפני חוזה משפטי
במקרה של שותף - ליווי התהליך למעבר חלק

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Image by Andrew Neel

התחל

שיפור תוצאות של מערכי מכירות קיימים

קבל יותר ממערך המכירות שלך

Image by Markus Spiske

התחל

הגדלת מאגרי לקוחות

הגדלת מאגרי הלקוחות תאפשר לעסק רווחים גדולים יותר, יותר מכירות וכן פחות סיכון בניהול העסק

Money

התחל

גיוס כספים עבור פתוח עסקי

גיוס כספים מהבנקים עבור פתוח עסקי

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Image by Mohsen Taheri

התחל

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

bottom of page