top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תjosef cohen

מדד אמון הצרכנים

מהו מדד אמון הצרכנים?

כלי ניהולי גרידא, למקבלי החלטות!

מדד אמון הצרכנים המחושב מתוך הערכות אלו, תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100 - ככל שהמדד קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שהמדד קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. כאשר המדד קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. הנתונים כוללים גם את הציפיות לשינויים במדד המחירים לצרכן לצורך ניהול מדיניות מוניטרית, ומסייעים לזהות תפניות במשק לצורך מעקב אחרי מחזור העסקים


כרגע המדד לא חיובי ובמגמת ירידה בישראל ובאירופה, להלן גרפים:

כלומר, המצב לעסקים קשה!

ישראל


אירופה



המשמעות היא שקשה כרגע אבל החלק האופטימי הוא שכל מה שיורד עולה!

ראה תרשים מדד אמון הצרכנים משנת 2011 לזיהוי מגמות של ירידה ועליה



3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page