top of page
22 P.png
22 P.png

מחקרי עובדים

בכל ארגון ישנו מידע סמוי ומידע גלוי, המידע הסמוי נמצא בד"כ אצל עובדי הארגון, הוצאתו תאפשר לארגון פתוח חיובי

Urban

מחקרי עובדים

מחקרי עובדים פופולריים מאוד בחברות גדולות ולא בכדי.
מחקרי עובדים מאפשרים לארגון הבנה עמוקה של מידע יישומי, הרי העובדים בארגון הם אלו המבצעים את המשימות אותם מכתיבה ההנהלה, אז מה באמת קורה שם?

 

מחקרי עובדים מאפשרים לך להבין טוב יותר את הנושאים הבאים:
מוטיבציית העובדים שלך בארגון
כיצד מתבצעים תהליכים קריטיים בארגון והאם ניתן לשפר אותם
הצעות לשיפור, קידום וחדשנות בארגון שלך
כיצד מעריכים העובדים את עמיתיהם ואת המנהיגים שלהם
כיצד הם חווים הצלחה, כישלון ומה באמת אומרים הלקוחות, הספקים וכיו"ב

מתחילים לעבוד כעת

Thanks for submitting!

ההבטחה

ידע נרחב, דיוק בנתונים, העמקה, רלוונטיות, עמידה בזמנים, רצון לעזור

Image by Andrew Neel

התחל

שיפור תוצאות של מערכי מכירות קיימים

קבל יותר ממערך המכירות שלך

Image by Markus Spiske

התחל

הגדלת מאגרי לקוחות

הגדלת מאגרי הלקוחות תאפשר לעסק רווחים גדולים יותר, יותר מכירות וכן פחות סיכון בניהול העסק

Money

התחל

גיוס כספים עבור פתוח עסקי

גיוס כספים מהבנקים עבור פתוח עסקי

Best Price

תמחור 

תמחור דינאמי של שירותים או מוצרים

Image by Priscilla Du Preez

מחקרי לקוחות

הבנת הלקוח בצורה מדעית מאפשרת גדילה, ניהול סיכונים עסקי חיובי והמשך ביסוס הארגון

Market Analysis

ניתוח נתוני עסק

ניתוח נתונים מצטברים הקיימים בעסק ,האמת העסקית נמצאת שם

Image by Arlington Research

שיפור מערך מכירה טלפוני

שיפור תוצאות מערך מכירה טלפוני ואו שיפור מערך  שירותים טלפוני

Digital Gadget

טכנולוגיות תומכות

התאמת טכנולוגיות לקידום הארגון

Image by Mohsen Taheri

מחקרי עובדים

ההון האנושי בארגון יעזור לך לקיים מטרות עסקיות, למד אותו לעומק, זה מאוד מומלץ

Image by Ibrahim Rifath

הקמת מערך מכירות

הקמת מערך מכירות לארגון בהתאמה ליעדי הארגון

Cinema

עלויות פרסום

הפחתת עלויות הפרסום והגדלת תוצאות החזר השקעה

Maneki-neko

יצירת הצעת ערך מנצחת

הבניית הצעת ערך ברורה, וייחודית  יכולה לאתגר גם אנשי מנהלים מנוסים.
 

bottom of page